ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ


Системата и услугите предлагани в нея функционират при условията и правилата, споменати по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се счита, че потребителят приема всички условия.

 
СИГУРНОСТ


Системата има най-съвременните и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите, както и до непрекъсната доставка на услуги. Всички лични данни са защитени с 256 bit криптиране, чрез SSL сертификат.

 

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ


Всеки потребител има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването ѝ.
Стоката трябва да е в опаковката, в която е била закупена, без следи от употреба или нарушаване на търговския ѝ вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Трябва да бъдат приложени всички документи по продажбата - касова бележка, фактура или гаранционна карта.

При връщане на стоки, Ви съветваме да се свържете предварително с наш служител, който да Ви даде подробни инструкции как да процедирате.

След като получим върнатата стока, ще се свържем с Вас за допълнителна информация или разяснения.

Стоките могат да бъдат донесени лично от потребителя или върнати чрез куриер. Всички транспортни, пощенски и други разходи по връщането са за сметка на купувача.

ТОП-БГ ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6. 
Сумата се възстановява само по банков път, след като клиентът предостави номера на банковата си сметка.
 

 
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ СТРАНИ


ТОП-БГ ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни (предоставяне на информация на куриерска фирма, която е нужна за доставка), и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

 
КОНТРОЛ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Нашата компания има достъп до Вашите данни, посочени при регистрацията Ви.

С регистрацията си като потребител на магазина, Вие потвърждавате и се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани за цели, свързани с Вашата регистрация, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Съдържанието на този уебсайт – текст,снимки и друга информация , представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ТОП-БГ ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

ТОП-БГ ЕООД си запазва правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката. Цените на продуктите могат да се различават от тези в търговската мрежа.

Всяко неразрешено ползуване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без изрично разрешение на ТОП-БГ ЕООД е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18


Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.